บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 17/09/2021

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 7UP 30/08/2021 08/10/2021 2
2 7UP-F 30/08/2021 08/10/2021 2
3 7UP-W4 30/08/2021 08/10/2021 2
4 ACAP 15/09/2021 31/12/2999 1
5 ACAP-F 15/09/2021 31/12/2999 1
6 ADD 16/08/2021 23/09/2021 1
7 ADD-F 16/08/2021 23/09/2021 1
8 AF 14/09/2021 04/10/2021 1
9 AF-F 14/09/2021 04/10/2021 1
10 AJA 10/09/2021 15/10/2021 3
11 AJA-F 10/09/2021 15/10/2021 3
12 AJA-W3 15/09/2021 15/10/2021 3
13 AQ 14/09/2021 04/10/2021 1
14 AQ-F 14/09/2021 04/10/2021 1
15 ARIP 09/08/2021 17/09/2021 1
16 ARIP-F 09/08/2021 17/09/2021 1
17 B52 15/05/2019 31/12/2999 1
18 B52-F 15/05/2019 31/12/2999 1
19 B52-W3 23/02/2021 31/12/2999 1
20 BLISS 01/07/2019 31/12/2999 1
21 BLISS-F 01/07/2019 31/12/2999 1
22 BROOK 06/09/2021 15/10/2021 1
23 BROOK-F 06/09/2021 15/10/2021 1
24 BROOK-W5 06/09/2021 15/10/2021 1
25 BROOK-W6 06/09/2021 15/10/2021 1
26 BROOK-W7 06/09/2021 15/10/2021 1
27 BSM 07/09/2021 27/09/2021 1
28 BSM-F 07/09/2021 27/09/2021 1
29 CGD 13/09/2021 21/10/2021 1
30 CGD-F 13/09/2021 21/10/2021 1
31 CGD-W5 13/09/2021 21/10/2021 1
32 CHO 08/09/2021 28/09/2021 1
33 CHO-F 08/09/2021 28/09/2021 1
34 DELT06C2111A 13/09/2021 17/09/2021 1
35 DIMET 16/09/2021 31/12/2999 1
36 DIMET-F 16/09/2021 31/12/2999 1
37 DIMET-W3 16/09/2021 31/12/2999 1
38 DIMET-W4 16/09/2021 31/12/2999 1
39 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
40 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
41 EFORL 08/09/2021 28/09/2021 3
42 EFORL-F 08/09/2021 28/09/2021 3
43 GLOCON 06/09/2021 15/10/2021 1
44 GLOCON-F 06/09/2021 15/10/2021 1
45 GLOCON-W4 06/09/2021 15/10/2021 1
46 HEMP 13/05/2021 30/12/2999 1
47 HEMP-F 13/05/2021 30/12/2999 1
48 HPT 13/09/2021 21/10/2021 1
49 HPT-F 13/09/2021 21/10/2021 1
50 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
51 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
52 HYDRO-W1 21/02/2020 31/12/2999 1
53 IMH 09/08/2021 17/09/2021 1
54 IMH-F 09/08/2021 17/09/2021 1
55 JCKH 19/05/2020 31/12/2999 1
56 JCKH-F 19/05/2020 31/12/2999 1
57 JCKH-W1 02/08/2021 31/12/2999 1
58 JTS 31/08/2021 20/09/2021 2
59 JTS-F 31/08/2021 20/09/2021 2
60 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
61 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
62 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
63 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
64 KOOL 16/08/2021 23/09/2021 1
65 KOOL-F 16/08/2021 23/09/2021 1
66 KWG 17/08/2021 31/12/2999 1
67 KWG-F 17/08/2021 31/12/2999 1
68 MORE 13/09/2021 01/10/2021 1
69 MORE-F 13/09/2021 01/10/2021 1
70 MORE-W2 13/09/2021 01/10/2021 1
71 NBC 08/09/2021 28/09/2021 1
72 NBC-F 08/09/2021 28/09/2021 1
73 NCL 13/09/2021 21/10/2021 2
74 NCL-F 13/09/2021 21/10/2021 2
75 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
76 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
77 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
78 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
79 NEX 06/09/2021 23/09/2021 1
80 NEX-F 06/09/2021 23/09/2021 1
81 NEX-W2 06/09/2021 23/09/2021 1
82 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
83 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
84 OTO 08/09/2021 28/09/2021 1
85 OTO-F 08/09/2021 28/09/2021 1
86 PPM 17/09/2021 07/10/2021 1
87 PPM-F 17/09/2021 07/10/2021 1
88 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
89 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
90 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
91 SANKO 15/09/2021 05/10/2021 2
92 SANKO-F 15/09/2021 05/10/2021 2
93 SDC 08/09/2021 28/09/2021 2
94 SDC-F 08/09/2021 28/09/2021 2
95 SDC-W1 08/09/2021 28/09/2021 2
96 SOLAR 06/09/2021 23/09/2021 1
97 SOLAR-F 06/09/2021 23/09/2021 1
98 STOWER 07/09/2021 27/09/2021 2
99 STOWER-F 07/09/2021 27/09/2021 2
100 STOWER-W3 07/09/2021 27/09/2021 2
101 T 08/09/2021 28/09/2021 3
102 T-F 08/09/2021 28/09/2021 3
103 TH 09/08/2021 17/09/2021 1
104 THCOM 08/09/2021 28/09/2021 1
105 THCOM-F 08/09/2021 28/09/2021 1
106 TH-F 09/08/2021 17/09/2021 1
107 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
108 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
109 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
110 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
111 U 02/09/2021 22/09/2021 1
112 U-F 02/09/2021 22/09/2021 1
113 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
114 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
115 U-P 02/09/2021 22/09/2021 1
116 UPA 13/09/2021 21/10/2021 1
117 UPA-F 13/09/2021 21/10/2021 1
118 U-Q 02/09/2021 22/09/2021 1
119 UREKA 14/09/2021 04/10/2021 2
120 UREKA-F 14/09/2021 04/10/2021 2
121 UREKA-W2 14/09/2021 04/10/2021 2
122 U-W4 02/09/2021 22/09/2021 1
123 WIN 10/09/2021 30/09/2021 1
124 WIN-F 10/09/2021 30/09/2021 1
125 XPG 02/09/2021 22/09/2021 3
126 XPG-F 02/09/2021 22/09/2021 3
127 XPG-W4 02/09/2021 22/09/2021 3

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)