บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 21/01/2022

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 ACAP 15/09/2021 31/12/2999 1
2 ACAP-F 15/09/2021 31/12/2999 1
3 AJA 13/12/2021 21/01/2022 3
4 AJA-F 13/12/2021 21/01/2022 3
5 AJA-W3 13/12/2021 21/01/2022 3
6 AQ 14/10/2021 31/12/2999 1
7 AQ-F 14/10/2021 31/12/2999 1
8 AQ-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
9 B52 15/05/2019 31/12/2999 1
10 B52-F 15/05/2019 31/12/2999 1
11 B52-W3 23/02/2021 31/12/2999 1
12 BE8 10/01/2022 18/02/2022 1
13 BE8-F 10/01/2022 18/02/2022 1
14 BIG 06/01/2022 26/01/2022 2
15 BIG-F 06/01/2022 26/01/2022 2
16 BLISS 01/07/2019 31/12/2999 1
17 BLISS-F 01/07/2019 31/12/2999 1
18 BWG 15/12/2021 21/01/2022 2
19 BWG-F 15/12/2021 21/01/2022 2
20 CHO 13/12/2021 21/01/2022 1
21 CHO-F 13/12/2021 21/01/2022 1
22 CMO 05/01/2022 25/01/2022 3
23 CMO-F 05/01/2022 25/01/2022 3
24 DIMET 16/09/2021 31/12/2999 1
25 DIMET-F 16/09/2021 31/12/2999 1
26 DIMET-W3 16/09/2021 31/12/2999 1
27 DIMET-W4 16/09/2021 31/12/2999 1
28 DITTO 18/01/2022 07/02/2022 1
29 DITTO-F 18/01/2022 07/02/2022 1
30 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
31 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
32 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
33 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
34 FVC 20/12/2021 28/01/2022 1
35 FVC-F 20/12/2021 28/01/2022 1
36 GCAP 20/12/2021 28/01/2022 1
37 GCAP-F 20/12/2021 28/01/2022 1
38 GLORY 17/01/2022 25/02/2022 1
39 GLORY-F 17/01/2022 25/02/2022 1
40 HEMP 13/05/2021 30/12/2999 1
41 HEMP-F 13/05/2021 30/12/2999 1
42 HL 13/12/2021 21/01/2022 1
43 HL-F 13/12/2021 21/01/2022 1
44 HYDRO 10/01/2022 31/12/2999 1
45 HYDRO-F 10/01/2022 31/12/2999 1
46 HYDRO-W1 10/01/2022 31/12/2999 1
47 JAS 20/12/2021 28/01/2022 1
48 JAS-F 20/12/2021 28/01/2022 1
49 JCKH 07/01/2022 27/01/2022 1
50 JCKH-F 07/01/2022 27/01/2022 1
51 JCKH-W1 07/01/2022 27/01/2022 1
52 JTS 13/01/2022 02/02/2022 2
53 JTS-F 13/01/2022 02/02/2022 2
54 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
55 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
56 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
57 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
58 K 10/01/2022 18/02/2022 1
59 K-F 10/01/2022 18/02/2022 1
60 KKC 07/12/2021 31/12/2999 1
61 KKC-F 07/12/2021 31/12/2999 1
62 K-W1 10/01/2022 18/02/2022 1
63 KWI 24/12/2021 31/12/2999 1
64 KWI-F 24/12/2021 31/12/2999 1
65 LIT 13/01/2022 02/02/2022 1
66 LIT-F 13/01/2022 02/02/2022 1
67 LIT-W1 13/01/2022 02/02/2022 1
68 MACO 10/01/2022 28/01/2022 1
69 MACO-F 10/01/2022 28/01/2022 1
70 MACO-W3 10/01/2022 28/01/2022 1
71 MONO 18/01/2022 07/02/2022 2
72 MONO-F 18/01/2022 07/02/2022 2
73 MVP 21/01/2022 10/02/2022 2
74 MVP-F 21/01/2022 10/02/2022 2
75 MVP-W1 21/01/2022 10/02/2022 2
76 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
77 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
78 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
79 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
80 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
81 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
82 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
83 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
84 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
85 PROEN 04/01/2022 11/02/2022 1
86 PROEN-F 04/01/2022 11/02/2022 1
87 PSG 11/01/2022 31/01/2022 3
88 PSG-F 11/01/2022 31/01/2022 3
89 SAAM 13/12/2021 21/01/2022 1
90 SAAM-F 13/12/2021 21/01/2022 1
91 SAAM-W1 13/12/2021 21/01/2022 1
92 SAAM-W2 13/12/2021 21/01/2022 1
93 SDC 29/09/2021 31/12/2999 1
94 SDC-F 29/09/2021 31/12/2999 1
95 SDC-W1 29/09/2021 31/12/2999 1
96 SECURE 20/12/2021 28/01/2022 1
97 SECURE-F 20/12/2021 28/01/2022 1
98 SICT 12/01/2022 01/02/2022 2
99 SICT-F 12/01/2022 01/02/2022 2
100 SOLAR 29/11/2021 31/12/2999 1
101 SOLAR-F 29/11/2021 31/12/2999 1
102 SOLAR-W1 19/01/2022 31/12/2999 1
103 STOWER 19/10/2021 31/12/2999 1
104 STOWER-F 19/10/2021 31/12/2999 1
105 STOWER-W3 19/10/2021 31/12/2999 1
106 TRC 10/01/2022 28/01/2022 3
107 TRC-F 10/01/2022 28/01/2022 3
108 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
109 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
110 UBE 10/01/2022 28/01/2022 1
111 UBE-F 10/01/2022 28/01/2022 1
112 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
113 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)