บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 23/07/2021

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 7UP 14/07/2021 03/08/2021 2
2 7UP-F 14/07/2021 03/08/2021 2
3 7UP-W4 14/07/2021 03/08/2021 2
4 ACAP 02/03/2021 31/12/2999 1
5 ACAP-F 02/03/2021 31/12/2999 1
6 ADD 21/06/2021 30/07/2021 1
7 ADD-F 21/06/2021 30/07/2021 1
8 AEC 19/07/2021 06/08/2021 2
9 AEC-F 19/07/2021 06/08/2021 2
10 AEC-W6 19/07/2021 06/08/2021 2
11 AJA 08/07/2021 27/07/2021 1
12 AJA-F 08/07/2021 27/07/2021 1
13 AQ 16/08/2018 31/12/2999 1
14 AQ-F 16/08/2018 31/12/2999 1
15 ARIN 23/07/2021 11/08/2021 1
16 ARIN-F 23/07/2021 11/08/2021 1
17 B52 15/05/2019 31/12/2999 1
18 B52-F 15/05/2019 31/12/2999 1
19 B52-W3 23/02/2021 31/12/2999 1
20 BEAUTY 14/06/2021 23/07/2021 1
21 BLISS 01/07/2019 31/12/2999 1
22 BLISS-F 01/07/2019 31/12/2999 1
23 CFRESH 19/07/2021 27/08/2021 1
24 CFRESH-F 19/07/2021 27/08/2021 1
25 CMR 19/07/2021 27/08/2021 1
26 CMR-F 19/07/2021 27/08/2021 1
27 COMAN 09/07/2021 29/07/2021 1
28 COMAN-F 09/07/2021 29/07/2021 1
29 DELT06C2109A 19/07/2021 23/07/2021 1
30 DELT06P2109A 19/07/2021 23/07/2021 1
31 DELT19C2109A 19/07/2021 23/07/2021 1
32 DELT19C2109B 19/07/2021 23/07/2021 1
33 DELT19C2110A 19/07/2021 23/07/2021 1
34 DELT19P2109B 19/07/2021 23/07/2021 1
35 DELTA 16/07/2021 05/08/2021 2
36 DIMET 15/07/2021 04/08/2021 2
37 DIMET-F 15/07/2021 04/08/2021 2
38 DIMET-W3 15/07/2021 04/08/2021 2
39 DIMET-W4 15/07/2021 04/08/2021 2
40 DV8 17/05/2021 31/12/2999 1
41 DV8-F 17/05/2021 31/12/2999 1
42 EE 12/07/2021 30/07/2021 1
43 EE-F 12/07/2021 30/07/2021 1
44 EFORL 21/07/2021 31/12/2999 1
45 EFORL-F 21/07/2021 31/12/2999 1
46 FVC 21/07/2021 10/08/2021 1
47 FVC-F 21/07/2021 10/08/2021 1
48 GL 24/03/2021 31/12/2999 1
49 GL-F 24/03/2021 31/12/2999 1
50 GLOCON 13/07/2021 02/08/2021 1
51 GLOCON-F 13/07/2021 02/08/2021 1
52 GLOCON-W4 13/07/2021 02/08/2021 1
53 HEMP 13/05/2021 30/12/2999 1
54 HEMP-F 13/05/2021 30/12/2999 1
55 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
56 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
57 HYDRO-W1 21/02/2020 31/12/2999 1
58 IMH 21/06/2021 30/07/2021 1
59 IMH-F 21/06/2021 30/07/2021 1
60 INGRS 05/07/2021 13/08/2021 1
61 INOX 19/07/2021 27/08/2021 1
62 JAS 21/06/2021 30/07/2021 1
63 JAS-F 21/06/2021 30/07/2021 1
64 JCK 14/06/2021 23/07/2021 1
65 JCK-F 14/06/2021 23/07/2021 1
66 JCKH 19/05/2020 31/12/2999 1
67 JCKH-F 19/05/2020 31/12/2999 1
68 JCK-W6 14/06/2021 23/07/2021 1
69 JTS 20/07/2021 09/08/2021 2
70 JTS-F 20/07/2021 09/08/2021 2
71 JUTHA 16/11/2018 31/12/2999 1
72 JUTHA-F 16/11/2018 31/12/2999 1
73 JUTHA-P 16/11/2018 31/12/2999 1
74 JUTHA-Q 16/11/2018 31/12/2999 1
75 KUMWEL 08/07/2021 27/07/2021 1
76 KUMWEL-F 08/07/2021 27/07/2021 1
77 KWM 28/06/2021 06/08/2021 1
78 KWM-F 28/06/2021 06/08/2021 1
79 KWM-W1 15/07/2021 06/08/2021 1
80 LEO 19/07/2021 27/08/2021 1
81 LEO-F 19/07/2021 27/08/2021 1
82 MACO 21/06/2021 30/07/2021 1
83 MACO-F 21/06/2021 30/07/2021 1
84 MACO-W2 21/06/2021 30/07/2021 1
85 MENA 19/07/2021 27/08/2021 1
86 MENA-F 19/07/2021 27/08/2021 1
87 NCL 06/07/2021 23/07/2021 2
88 NCL-F 06/07/2021 23/07/2021 2
89 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
90 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
91 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
92 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
93 NEX 05/07/2021 13/08/2021 1
94 NEX-F 05/07/2021 13/08/2021 1
95 NEX-W2 05/07/2021 13/08/2021 1
96 NMG 14/12/2018 31/12/2999 1
97 NMG-F 14/12/2018 31/12/2999 1
98 NOK 14/08/2018 31/12/2999 1
99 NOK-F 14/08/2018 31/12/2999 1
100 PACO 14/06/2021 23/07/2021 1
101 PACO-F 14/06/2021 23/07/2021 1
102 PLANET 28/06/2021 06/08/2021 1
103 PLANET-F 28/06/2021 06/08/2021 1
104 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
105 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
106 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
107 PRAPAT 06/07/2021 23/07/2021 1
108 PRAPAT-F 06/07/2021 23/07/2021 1
109 PRINC 19/07/2021 27/08/2021 1
110 PRINC-F 19/07/2021 27/08/2021 1
111 PROEN 28/06/2021 06/08/2021 1
112 PROEN-F 28/06/2021 06/08/2021 1
113 PSTC 28/06/2021 06/08/2021 1
114 PSTC-F 28/06/2021 06/08/2021 1
115 RS-W4 21/06/2021 30/07/2021 1
116 SAAM 12/07/2021 30/07/2021 1
117 SAAM-F 12/07/2021 30/07/2021 1
118 SABUY 21/07/2021 10/08/2021 3
119 SABUY-F 21/07/2021 10/08/2021 3
120 SABUY-W1 21/07/2021 10/08/2021 3
121 SALEE 12/07/2021 20/08/2021 1
122 SALEE-F 12/07/2021 20/08/2021 1
123 SANKO 13/07/2021 02/08/2021 1
124 SANKO-F 13/07/2021 02/08/2021 1
125 SCI 19/07/2021 27/08/2021 1
126 SCI-F 19/07/2021 27/08/2021 1
127 SDC 25/02/2021 31/12/2999 1
128 SDC-F 25/02/2021 31/12/2999 1
129 SDC-W1 25/02/2021 31/12/2999 1
130 SEAOIL 21/06/2021 30/07/2021 1
131 SEAOIL-F 21/06/2021 30/07/2021 1
132 SECURE 12/07/2021 20/08/2021 1
133 SECURE-F 12/07/2021 20/08/2021 1
134 SICT 28/06/2021 06/08/2021 1
135 SICT-F 28/06/2021 06/08/2021 1
136 SIMAT 21/06/2021 30/07/2021 1
137 SIMAT-F 21/06/2021 30/07/2021 1
138 SIMAT-W3 21/06/2021 30/07/2021 1
139 SITHAI 19/07/2021 27/08/2021 1
140 SITHAI-F 19/07/2021 27/08/2021 1
141 SLP 06/07/2021 23/07/2021 1
142 SLP-F 06/07/2021 23/07/2021 1
143 SSP-W2 12/07/2021 20/08/2021 1
144 STAR 03/03/2021 31/12/2999 1
145 STAR-F 03/03/2021 31/12/2999 1
146 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 1
147 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 1
148 STOWER-W3 17/06/2021 31/12/2999 1
149 T 16/08/2018 31/12/2999 1
150 TEAM 15/07/2021 04/08/2021 1
151 TEAM-F 15/07/2021 04/08/2021 1
152 T-F 16/08/2018 31/12/2999 1
153 TKT 09/07/2021 29/07/2021 1
154 TKT-F 09/07/2021 29/07/2021 1
155 TM 05/07/2021 13/08/2021 1
156 TM-F 05/07/2021 13/08/2021 1
157 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
158 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
159 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
160 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
161 U 14/06/2021 23/07/2021 1
162 U-F 14/06/2021 23/07/2021 1
163 UMI 07/07/2021 27/07/2021 1
164 UMI-F 07/07/2021 27/07/2021 1
165 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
166 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
167 U-P 14/06/2021 23/07/2021 1
168 U-Q 14/06/2021 23/07/2021 1
169 U-W4 14/06/2021 23/07/2021 1
170 VPO 12/07/2021 20/08/2021 1
171 VPO-F 12/07/2021 20/08/2021 1
172 W 19/05/2021 31/12/2999 1
173 W-F 19/05/2021 31/12/2999 1
174 WINMED 05/07/2021 23/07/2021 1
175 WINMED-F 05/07/2021 23/07/2021 1
176 W-W5 19/05/2021 31/12/2999 1
177 XPG 23/07/2021 11/08/2021 3
178 XPG-F 23/07/2021 11/08/2021 3
179 XPG-W4 23/07/2021 11/08/2021 3

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date
 1  BLISS  1/1/2013  31/12/2099
 2  BLISS-F  1/1/2013  31/12/2099

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)