การเข้าสู่ระบบ


ขั้นตอนการใช้บริการ DCA หุ้น

ลูกค้าปัจจุบัน


คือ ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีเงินฝาก (Cash Balance)


ลูกค้าใหม่


คือ ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีหุ้น หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขาย
ประเภทอื่นๆ

เข้าสู่ระบบผ่าน www.nomuradirect.com
เข้าเมนู NOMURA Stock DCA

แจ้งความประสงค์ต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 02 638 5500 หรือ คลิกที่นี่

Step 1

ลูกค้ากดปุ่ม สมัครใช้บริการ NOMURA Stock DCA
โดยยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการตามบันทึกข้อตกลง

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด + ลงนามในเอกสารเข้าร่วมโครงการ

Step 2

รออนุมัติการเปิดบัญชี

รออนุมัติการเปิดบัญชี

Step 3

รายละเอียดบริการ


  • แม้จะมีเงินลงทุนน้อย ก็สามารถออมได้ด้วยการสะสมซื้อหุ้นพื้นฐานดีที่มีราคาสูงได้
  • แม้จะไม่มีเวลาลงทุน ก็สามารถลงทุนได้ด้วยการซื้อแบบสม่ำเสมอ ไม่ต้องเฝ้าตลาด ไม่ต้องเฝ้านหน้าจอ ให้ระบบทำการส่งคำสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ ตามแผนการออมที่ได้สร้างไว้
  • แม้จะเป็นมือใหม่ ก็สามารถลงทุนได้เพราะหุ้นที่เปิดให้เลือกออมผ่านการคัดเลือกจากตลาดฯ มาแล้วว่าเป็นหุ้นที่มีประวัติการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่ดี (SETHD) โดยติดตามคำแนะนำจากบทวิเคราะห์ หรือ www.set.or.th


รายละเอียดบริการ NOMURA Stock DCA

หุ้นที่สามารถออมได้

SETHD และ หุ้นที่ CNS ประกาศ

เงินลงทุนขั้นต่ำ

1,000 บาท และทวีคูณของ 1,000 บาท

จำนวนหุ้นที่ได้

Odd Lot หรือ จำนวนเงินที่ลูกค้าลงทุนจริง/ราคาหุ้น

วันลงทุน (T)

ทุกวันทำการแรกของเดือน โดยใช้ราคาเปิดช่วงบ่ายและซื้อจนครบจำนวนเงินหรือใกล้เคียงที่สุด

วันหักเงินอัตโนมัติ (ATS)

ทุกวันทำการแรกของเดือน บริษัทหักเงินอัตโนมัติ ATS จากบัญชีธนาคารของท่าน และนำเงินเข้าบัญชี Cash Balance ของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าต้องเตรียมเงินไว้ในบัญชีธนาคารก่อนวันทำการแรกของเดือน กรณีไม่สามารถหักเงินบัญชีลูกค้า 3 งวดติดต่อกัน บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการ

หุ้นเข้าพอร์ต

T+1 หลังจากวันลงทุน (T)

การส่งคำสั่งซื้อ DCA

ลูกค้าส่งคำสั่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม NOMURA Stock DCA เท่านั้น

การขายหุ้น

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายได้เองผ่านโปรแกรม eFin Trade/ Streaming หรือ ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน โดยเงินค่าขายจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ATS ของท่านวันที่ T+2

การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง DCA

ลูกค้ายกเลิกคำสั่งได้เองผ่านโปรแกรม NOMURA Stock DCA ก่อนถึงวันที่ซื้อสม่ำเสมอ

ค่าธรรมเนียม

0.25% ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นและ VAT

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ยกเว้น

รายงานการซื้อขาย

e-Confirmationข้อควรทราบ
- หากในวันลงทุน (T) บริษัทฯไม่สามารถหักเงินบัญชีธนาคารของลูกค้าได้ครบตามแผนที่เลือกไว้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท บริษัทฯจะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าในงวดนั้น และหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว 3 งวดติดต่อกัน บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการ หรือ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที
- หากในวันลงทุน (T) บริษัทฯไม่สามารถซื้อหุ้นเพื่อมาจัดสรรให้กับลูกค้าได้ เงินที่หักจากบัญชีธนาคารของลูกค้าจะถูกสะสมไปในเดือนถัดไป


ข้อควรรู้ก่อนการลงทุนNOMURA Stock DCA eFin Streaming
บัญชีที่ใช้งาน บัญชีเพื่อการซื้อขายหุ้นแบบ DCA บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท
หุ้นที่อนุญาต SET HD Plus หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ SET 100
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณของ 1,000 บาท ไม่กำหนด
(หากน้อยกว่า ราคาหุ้น*100 คำสั่งจะถูกยกเลิก)
1,000 บาท
(หากน้อยกว่า ราคาหุ้น*100 คำสั่งจะถูกยกเลิก
จำนวนหุ้นขั้นต่ำ ไม่กำหนด
100 หุ้น (1 Board lot )
จำนวน DCA Order ไม่จำกัด ไม่จำกัด สูงสุด 5 Orders
(ไม่สามารถส่งคำสั่งใหม่ที่หุ้นเดิมได้)
ความถี่ในการลงทุน • ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันทำการแรกของเดือน • ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันที่ 1 - 31
• ออมหุ้นทุกสัปดาห์ (Weekly) : วันจันทร์-ศุกร์
• ออมหุ้นทุกวัน (Daily)
• ออมหุ้นทุกเดือน (Monthly) : วันที่ 1, 5, 15 หรือ 25
• ออมหุ้นทุกสัปดาห์ (Weekly) : วันจันทร์-ศุกร์
ระยะเวลาลงทุน • สูงสุด 3 ปี • สูงสุด 3 ปี • สูงสุด 12 เดือน
ราคาซื้อ ATO Afternoon session ATO Afternoon session MP-MTL หลังจากมีการจับคู่ครั้งแรกของ Morning Session หรือ Afternoon Session
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ยกเว้น 50 บาท/วัน
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานโปรแกรม NOMURA STOCK DCA [คลิกที่นี่] คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Auto Trade DCA บนโปรแกรม efin Trade Plus [คลิกที่นี่] คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่น Settrade DCA Order บน โปรแกรม Streaming [คลิกที่นี่]