การเข้าสู่ระบบ

บริการตัวแทนดำเนินการโครงการ EJIP

Employee Joint Investment Program : EJIP


โครงการพนักงานร่วมลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้บริการแนะนำและจัดทำโครงการ EJIP แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนของบริษัทฯ โดยรูปแบบโครงการ EJIP ที่บริษัทฯ นำเสนอมีลักษณะโครงสร้างเหมือนกับโครงการ EJIP ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดทำโครงการ EJIP ทั้งในเรื่องของจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัทฯ มีระบบงานเพื่อบริหารโครงการ EJIP ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนระบบปฏิบัติการที่พร้อมให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนได้ทันที ระบบงานมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงการและนโยบายของบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระงานบริหารบุคคลของบริษัทจดทะเบียน

ให้บริการจัดอบรมแก่พนักงานของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับรายละเอียด รูปแบบการลงทุนและสิทธิประโยชน์ของโครงการ EJIP ตลอดจนมีบุคลากรที่พร้อมให้คำแนะนำการบริหารการลงทุนส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัท
จดทะเบียน