Block Trade
เป็นการซื้อขายที่ให้บันทึกรายการจับคู่ซื้อขาย Single Stock Futures ที่ราคาและจำนวนสัญญาที่ตกลงกันไว้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับนักลงทุน

นักลงทุนใช้ปริมาณเงินลงทุน
ที่น้อยกว่าลงทุนหุ้นโดยตรง (Leverage)
ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น
(Long Futures) และขาลง (Short Futures)
นักลงทุนได้รับเงินปันผล
เหมือนซื้อหุ้นในอัตรา 80%
นักลงทุนสามารถซื้อขาย
Block Trade ได้
แม้ SSF มีสภาพคล่องต่ำ


ถ้าต้องการซื้อ (LONG) PLANBZ19 จำนวน 500 สัญญา ในราคาที่ต้องการ จะทำอย่างไร ?? ท่านกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องของ SSF ที่ต้องการซื้อขายอยู่หรือไม่ ? ...
Block Trade | Date : 26/02/62

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ Block Trade1. ลูกค้าที่เปิดสถานะกับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) แล้ว จะไม่สามารถปิดสัญญากับ
Market Maker ที่อื่นได้

2. เมื่อสัญญาหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุเองได้ ลูกค้าจะต้อง
        • ปิดสัญญากับผู้ออกรายเดิม หรือ
        • ทำการ Rollover ไปในสัญญาเดือนถัดไป หากต้องการถือต่อ

3. ค่าธรรมเนียม Block Trade 5.5 % ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยขาเปิด จำนวนวันถือครองขั้นต่ำ 4 วัน

4. กรณีมีปันผล
        • ลูกค้าที่เปิดสถานะ Long: จะได้คืนปันผล 80% ของเงินปันผล
        • ลูกค้าที่เปิดสถานะ Short: จะถูกเรียกคืน 1 วันก่อนวัน XD

ต้นทุนในการทำ Block Trade1. ค่าธรรมเนียม Block Trade 5.5 % ต่อปี จำนวนวันถือครองขั้นต่ำ 4 วัน

2. ค่าธรรมเนียมนายหน้า 0.10 % ของมูลค่าสัญญา

3. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์

• ราคาหุ้น > 100 บาท: ค่าธรรมเนียมทางการเท่ากับ 5.10 บาท/สัญญา
• ราคาหุ้น < 100 บาท: ค่าธรรมเนียมทางการเท่ากับ 0.51 บาท/สัญญา

จำนวนสัญญาขั้นต่ำของหุ้นแต่ละตัว


 

 

1. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ จำนวนสัญญาขั้นต่ำ 20 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

ADVANC AEONTS AOT BBL BH BJC CBG CPALL CPN DELTA
EGCO GPSC GULF INTUCH KBANK KKP M MTC PTTEP PTTGC
RATCH SAWAD SCB SCC TCAP TISCO TOP TQM2. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 100 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

AMATA BANPU BCH BCP BCPG BDMS BGRIM BPP BTS CENTEL
CK COM7 CPF DTAC EA GFPT GLOBAL HANA HMPRO IVL
JMT KCE KTB KTC LH MAJOR MBK MEGA MINT OSP
PSH PTG PTT RS SPALI STA STEC TASCO TOA TTW
TU TVO3. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 500 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

AAV AP BEAUTY BEC BEM CHG CKP EPG ERW ESSO
GUNKUL ICHI IRPC ITD JAS LPN ORI PLANB PRM PSL
HQ SGP SIRI SPRC STPI THANI THCOM TKN TMB TPIPL
TPIPP TRUE TTA VGI WHA WHAUP4. SSF Block Trade จำนวนซื้อขายขั้นต่ำ 1,000 สัญญา มีรายชื่อหุ้นดังนี้

SUPER


มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ความเสี่ยงของ Block Trade1. Block Trade เป็นการลงทุนที่มีอัตราทด (Leverage) จึงควรตัดขาดทุนเมื่อคาดการณ์ผิด และไม่ควรลงทุน
ด้วยเงินทั้งหมดที่มี

2. ราคา Block Trade มีการ mark-to-market ทำให้เกิดการ call margin ได้ แม้ว่าหุ้นอ้างอิงอาจจะไม่มีการขยับของราคา
เปิดบัญชี คลิก!!ลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่ยังไม่มีบัญชี TFEX
 • ลงนามในชุดเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์สและออปชั่น
 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
 • เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) 1 ฉบับ
  - เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน 1 ฉบับ (ย้อนหลัง 6 เดือน มีมูลค่าทรัพย์สินเพียงพอกับวงเงินที่ขอเปิดบัญชี ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)


ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชี TFEX แล้ว
 • ติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเพื่อแสดงความประสงค์เปิดบัญชีเพิ่มเติม
 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
 • เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้
  - สำเนารายการแสดงสถานะทางการเงิน (หากต้องการขอวงเงินเพิ่มจากเดิม)