การเข้าสู่ระบบ


สร้าง User สำหรับใช้งาน Website


  • เมื่อการเปิดบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จากบริษัทฯ ผ่านทาง E-mail ของท่าน หลังจากนั้นจึงจะสามารถ สร้าง User สำหรับใช้งาน Website นี้ได้

หากท่านเคยสร้าง User แล้ว แต่จำ ชื่อผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ไม่ได้ คลิกที่นี่ 
 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

/ /        

 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500