กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีสำหรับ ลูกค้าใหม่


คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
อายุ
อีเมล
โทรศัพท์มือถือ
- -
อาชีพ

 
รู้จักเราจาก
 

สะดวกให้เจ้าหน้าที่นัดหมายเซ็นเอกสารที่
วิธีการส่งคำสั่ง
ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ต้องการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนหรือไม่
ต้องการ
ต้องการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รหัส/ชื่อ 
ไม่ต้องการ (ดูแลโดยทีมอินเทอร์เน็ต)

กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ


หลังจากกรอกข้อมูลนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลการเปิดบัญชี และนัดหมายเปิดบัญชีต่อไป
คุณสมบัติในการเปิดบัญชี กับ บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  • สัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอเมริกัน