การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน), MOONG
อ 17 ก.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 22 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน), MOONG
  "CNS Corporate Access 2019"

- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา