การเข้าสู่ระบบ

ตารางอบรม/สัมมนา


CNS Corporate Access: บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), CAZ
อ 19 พ.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 23 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), CAZ
"CNS Corporate Access 2019"

- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 19 พ.ย. 2562
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา
 
 

CNS Corporate Access: บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน), LIT
อังคาร 26 พ.ย. | CNS Convention Center และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | 13.00-14.00 น.
     (ที่นั่งว่าง 23 ที่นั่ง)

CNS Corporate Access: บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน), LIT
"CNS Corporate Access 2019"

- ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว จากโนมูระ พัฒนสิน

สถานที่จอดรถ- อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

 
 

วันอังคารที่ 26 พ.ย. 2562
เวลา 13.00-14.00 น.

ชั้นG อาคารไทยวา