การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


IIG : Marginable Securities as of 06 August 2020

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

IIG

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Group 1 IM50%

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ,

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

IIG

I&I Group Public Company Limited

Group 1 IM50%

 

This will be effective since 6 August 2020 onwards.                                                                               

For your acknowledgement,                                                                                                                                                   

Risk Management Department