การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


RBF : Marginable Securities as of 24 October 2019

 

 

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

RBF

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

Group 1 IM50%

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

  

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

RBF

R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 1 IM50%

 This will be effective since October 24, 2019 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.

This will be effective since October 24, 2019 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.