การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


JMART : Marginable Securities as of Sep 16, 2019

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                                บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

JMART

Group 2 IM70%

Group 1 IM50%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Dear Valued customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following security.

SYMBOL

Current Group

New Group

JMART

Group 2 IM70%

Group 1 IM50%

 

This will be effective since September 16, 2019 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.