การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


AMA : Marginable Securities as of May 3, 2018

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 3

70%

AMA

AMA*

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The following security is not allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 3

70%

AMA

AMA*

 

This will be effective since May 3, 2018 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.