การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


BAFS : Marginable Securities as of April 25, 2018


รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้น
           สำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี
Credit Balance

Symbol

Company

Group

BAFS

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Group 2 IM60%

             

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

BAFS

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 2 IM60%

 

 

This will be effective since April 25, 2018 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.