การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


GTB : To be withdrawn from Marginable Securities List, effective as of April 3, 2018

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทมีมติ ถอดถอน หลักทรัพย์ต่อไปนี้ ออกจากประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมในบัญชี Credit balance  

ชื่อย่อหลักทรัพย์

OLD

NEW

GTB

Group 4 IM85%

NONE MARGIN

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 


Dear Valued Customer,

The following security is going to be withdrawn from Marginable Securities List.   

SYMBOL

OLD

NEW

GTB

Group 4 IM85%

NONE MARGIN

 

This will be effective since April 3, 2018 onwards.

 

For your acknowledgement.

Risk Management Department