การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable securities are not allowed to buy and accept in Credit Balance Account effective as of March 27, 2018

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

SVOA

SVOA*

Group 3

70%

SUN

SUN*

Group 3

70%

THMUI

THMUI*

Group 3

70%

TITLE

TITLE*

Group 3

70%

ZIGA

ZIGA*

Group 4

85%

CRD

CRD*

Group 4

85%

EKH

EKH*

Group 4

85%

FTE

FTE*

Group 4

85%

FVC

FVC*

Group 4

85%

KBS

KBS*

Group 4

85%

ML

ML*

Group 4

85%

PJW

PJW*

Group 4

85%

PRAKIT

PRAKIT*

Group 4

85%

RPH

RPH*

Group 4

85%

TACC

TACC*

Group 4

85%

TFG

TFG*

Group 4

85%

TMILL

TMILL*

Group 4

85%

TMW

TMW*

Group 4

85%

TNDT

TNDT*

Group 4

85%

TNR

TNR*

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงDear Valued Customer,

The following securities are not allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.  

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

SVOA

SVOA*

Group 3

70%

SUN

SUN*

Group 3

70%

THMUI

THMUI*

Group 3

70%

TITLE

TITLE*

Group 3

70%

ZIGA

ZIGA*

Group 4

85%

CRD

CRD*

Group 4

85%

EKH

EKH*

Group 4

85%

FTE

FTE*

Group 4

85%

FVC

FVC*

Group 4

85%

KBS

KBS*

Group 4

85%

ML

ML*

Group 4

85%

PJW

PJW*

Group 4

85%

PRAKIT

PRAKIT*

Group 4

85%

RPH

RPH*

Group 4

85%

TACC

TACC*

Group 4

85%

TFG

TFG*

Group 4

85%

TMILL

TMILL*

Group 4

85%

TMW

TMW*

Group 4

85%

TNDT

TNDT*

Group 4

85%

TNR

TNR*

 

This will be effective since March 27, 2018 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department