การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


THANI, WHA : Marginable Securities as of January 22, 2018

 

รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้ 

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

THANI** Group 2 IM60% Group 1 IM50%

WHA**

Group 2 IM60%

Group 1 IM50%

 

 

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 

Dear Valued Customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following securities.

Symbol

Current Group

New Group

THANI** Group 2 IM60% Group 1 IM50%

WHA**

Group 2 IM60%

Group 1 IM50%


This will be effective since Januray 22, 2018 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.