การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


RSP & EASTW : Marginable Securities as of November 10, 2017


 รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

RSP

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

Group 1 IM50%

EASTW

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 

Group 3 IM70%

 

 

 

 

                           ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่
10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

  

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following securities in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

RSP

RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 1 IM50%

EASTW

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%

 

 

 

 


This will be effective since November 10, 2017 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.