การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


TMILL, SUC : Marginable Securities as of November 07, 2017


รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทอนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance  

Group

IM

OLD

NEW

2

60%

SUC***

SUC**

 

 

 

และมีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

TMILL

Group 4 IM85%

Group 3 IM70%

 

 

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The following security is allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

Group

IM

OLD

NEW

2

60%

SUC***

SUC**


and agrees to change Initial Margin of the following security.

Symbol

Current Group

New Group

TMILL

Group 4 IM 85%

Group 3 IM70%

 

 

 

 

This will be effective since November 07, 2017 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.