การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


TITLE : Marginable Securities as of November 2, 2017


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้น

สำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance


Symbol

Company

Group

TITLE

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM70%
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

TITLE

RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%This will be effective since November 2, 2017 onward.                                                                                

For your acknowledgement                                                                                                                                                    
Risk Management Department.