การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


FLOYD : Marginable Securities as of November 1, 2017


รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  


บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

FLOYD

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM70%

 

 

               

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

FLOYD

FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%


This will be effective since November 1, 2017 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.