การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


SSP , THANI : Marginable Securities as of October 31, 2017

 
รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

SSP

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM70%

 

 

 

               

และมีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

THANI**

Group 4 IM85%

Group 1 IM50%

 

 

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

SSP

SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%


and agrees to change Initial Margin of the following security.

Symbol

Current Group

New Group

THANI**

Group 4 IM 85%

Group 1 IM50%

 

 

 

 

This will be effective since October 31, 2017 onwards.                                                                               

For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.