การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


PDI and SAT : Marginable Securities as of October 27, 2017


 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


                               
บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

PDI

Group 3 IM70%

Group 2 IM60%

SAT**

Group 3 IM70%

Group 2 IM60%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


 

Dear Valued customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following securities.

SYMBOL

Current Group

New Group

PDI

Group 3 IM70%

Group 2 IM60%

SAT**

Group 3 IM70%

Group 2 IM60%

 

This will be effective since October 27, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.