การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


MACO and SIS : Marginable Securities as of October 25, 2017


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                        บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

MACO

Group 2 IM60%

Group 1 IM50%

SIS

Group 2 IM60%

Group 1 IM50%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following securities.

SYMBOL

Current Group

New Group

MACO

Group 2 IM60%

Group 1 IM50%

SIS

Group 2 IM60%

Group 1 IM50%

 

This will be effective since October 25, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.