การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


BKD & SAMTEL : Marginable securities as of August 17, 2017

 รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

SAMTEL

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

Group 2 IM60%

BKD

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

Group 3 IM70%

 

 

               

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following securities in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

SAMTEL

SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 2 IM60%

BKD

BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 3 IM70%


This will be effective since August 17, 2017 onwards.                                                                                For your acknowledgement.                                                                                                                                                   

Risk Management Department.