การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


ROJNA : Marginable Security as of August 15, 2017 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                                บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ และขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืมในบัญชี Credit Balance ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

ROJNA**

Group 4 IM85%

Group 3 IM70%

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued customer,

The company agrees to change Initial Margin of the following security for buying and accepting as collateral in credit balance account as well as doing short selling the borrowed security in credit balance account.

 

SYMBOL

Current Group

New Group

ROJNA**

Group 4 IM85%

Group 3 IM70%

 

This will be effective since August 15, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.