การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตราดอกเบี้ย


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน ธันวาคม 2559

  
ประเภทของเงินฝากอัตราดอกเบี้ย/ปีเริ่มใช้ดาวน์โหลด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.125% / 0.875%พฤศจิกายน 2559download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0.875%ธันวาคม 2559download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%ธันวาคม 2559download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)

5.19% / 6.19% / 8.50%ธันวาคม 2559download
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%