การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
22/07/62 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
-
10/06/62 ประกาศ Block Trade ประกาศเพิ่มรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงที่สามารถทำรายการซื้อขาย Block Trade ได้ ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
-
01/04/62 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
-
03/01/62 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
-
04/12/61 ประกาศ Block Trade ขอแจ้งเตือนการปรับปรุงจำนวน Minimum Block Trade Size ของ SSF จากเดิมกำหนด 2 กลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป
28/09/61 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
-
02/07/61 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
-
02/04/61 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
-
06/10/60 ประกาศ Block Trade Block Trade: แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดดอกเบี้ย Block Trade - SSF ณ วันที่เปิดสถานะ โดยเปลี่ยนจากอัตราปัจจุบัน 5.50% เป็น ไม่คิดดอกเบี้ย
-
29/09/60 ประกาศ Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
-

1 | 2 |