การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/09/65 ประกาศทั่วไป ประกาศ ขณะนี้โปรแกรม SBL Real Time สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-
30/09/65 ประกาศทั่วไป แจ้งระงับบริการโปรแกรม Streaming เสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 07:00 - 17:00 น.
-
28/09/65 ประกาศทั่วไป ขณะนี้โปรแกรม NOMURA iFund สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-
18/08/65 ประกาศทั่วไป Application Streaming for Android เวอร์ชันล่าสุด ยังไม่รองรับ การใช้งานบน Android 13
-
09/08/65 ประกาศทั่วไป แจ้งกำหนดการ Force Update แอพพลิเคชั่น Streaming เริ่ม 11 ส.ค. 65 เวลา 17:30 น.
-
27/07/65 ประกาศทั่วไป แจ้งแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานของบริษัทฯในปัจจุบัน สำหรับกรณีลูกค้าผู้ยืมขอยืมหุ้น
-
20/05/65 ประกาศทั่วไป แจ้งโปรแกรม efin Trade Plus และ efin StockPickUp ผ่าน PC เปลี่ยนวิธีการเปิดโปรแกรมใหม่
-
17/05/65 ประกาศทั่วไป แจ้งโปรแกรม efin Trade Plus และ efin StockPickUp ผ่าน PC เปลี่ยนวิธีการเปิดโปรแกรมใหม่
-
26/04/65 ประกาศทั่วไป 27 เม.ย. 65 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “SCBB” จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และรับ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ “SCB” เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
-
22/04/65 ประกาศทั่วไป แจ้งเตือนการยกเลิกการใช้งาน Streaming for PC เวอร์ชันปัจจุบัน (เวอร์ชั่นเก่า) และ ข้อมูลโปรแกรม Streaming เวอร์ชันใหม่
-

1 | 2 |