การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
05/06/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกัน ค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป
05/06/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งค่าธรรมเนียมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป
17/05/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
03/05/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแปลง SAWAD)
25/04/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแปลง GUNKUL)
24/04/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแปลง DELTA และ TISCO)
05/04/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
05/04/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
05/04/62 ประกาศ SET/TFEX TFEX : ประกาศอัตราทรัพย์สินเพื่อการส่งมอบสินค้า (Delivery Deposit) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 เมษายน 2562
14/03/62 ประกาศ SET/TFEX TCH: ประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |