การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
23/06/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป
13/06/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป
01/06/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป
25/05/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
11/05/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
06/05/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
27/04/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
27/04/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures สำหรับ SCB Futures (สินค้าใหม่) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 65 เป็นต้นไป
21/04/65 ประกาศ SET/TFEX ตลท. ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ SCBB เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำหลักทรัพย์ ของ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB) เข้าจดทะเบียนแทน ซึ่งจะทำให้ SCBB เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์
-
11/04/65 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

1 | 2 | 3 |