การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
17/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 17 October 2019
-
17/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น CPW : Marginable Securities as of Oct 18, 2019
-
17/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 18/10/2019
09/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 10/10/2019
09/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น AWC : Marginable Securities as of Oct 10, 2019
-
08/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น รายชื่อหุ้นที่ถูกห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว และไม่นำมาคำนวณเป็นหลักประกันในบัญชี Cash (T+2) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562
-
07/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น INSET : Marginable Securities as of Oct 8, 2019
-
07/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 8/10/2019
26/09/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น PSL : Marginable Securities as of September 26, 2019
-
26/09/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 16/08/2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |