การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
01/08/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ORI : Marginable Securities as of Aug 1, 2018
-
01/08/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 01/08/18
23/07/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น CSL : Not recognized as 20% collateral for cash account effective July 26, 2018
-
12/07/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น TEAMG : Marginable Securities as of Jul 12, 2018
-
11/07/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 12/07/18
28/06/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น สรุปการปรับรายชื่อหุ้นและอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561
-
26/06/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น DOD : Marginable Securities as of June 27, 2018
-
26/06/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 27/06/18
25/06/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น List of Marginable securities prohibited to buy more/ accept as more collateral as of June 26, 2018
-
25/06/61 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 26/06/18

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |