การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Announcement

วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
27/05/63 ประกาศ SET/TFEX TCH ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียม Single Stock Futures และรายชื่อตัวแทนการส่งมอบสินค้า (Delivery Agent)
18/05/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
24/04/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
23/04/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแปลง BBL และ KBANK Futures)
14/04/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
03/04/63 ประกาศ SET/TFEX ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX (มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 63)
24/03/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
23/03/63 ประกาศ SET/TFEX TCH : ขอแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
18/03/63 ประกาศ SET/TFEX ปรับเกณฑ์ Celling & Floor และ Circuit Breaker ชั่วคราว มีผลวันนี้ 18 มี.ค. 63
-
18/03/63 ประกาศ SET/TFEX ประกาศของ TFEX เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนแปลง Daily Price Limit ของสินค้าอ้างอิงตลาดทุน เป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ 18 มี.ค. 63
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |