การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีออนไลน์ (ปัญหาที่พบบ่อย)


 1. ข้อมูลที่พบว่าลูกค้ามักกรอกมาผิดบ่อย และส่งผลให้เปิดบัญชีล่าช้า คืออะไรบ้าง

 • คำนำหน้าชื่อ
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • ประเภทธุรกิจ เลือก อื่นๆ แล้วใส่เป็น -
 • สาขาธนาคาร ATS
 • ต้องการเปิดบัญชีกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่รู้จัก แต่ไม่ได้ระบุ code FA

 •  2. ขั้นตอนการสมัครบริการและ ขั้นตอนการใช้บริการยืนยีนตัวตนแบบดิจิทัล (NDID) ของแต่ละธนาคาร ต้องดำเนินการอย่างไร

   เนื่องจากขั้นตอนในการใช้บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (NDID) ของแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกัน โปรด click อ่านขั้นตอนของแต่ละธนาคารตามด้านล่างนี้

  ธนาคาร วิธีการสมัคร
  ธนาคารกสิกรไทย คลิก
  ธนาคารกรุงเทพ คลิก
  ธนาคารกรุงศรี คลิก
  ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิก
  ธนาคารเกียรตินาคิน คลิก
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คลิก

   3. ลูกค้าทำ NDID ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

   ลูกค้าต้องดำเนินการให้ครบ 2 ขั้นตอน ดังนี้

   1.ขั้นตอนสมัครบริการ ลูกค้าต้องสมัครบริการ NDID กับธนาคารที่บริษัทรองรับ 6 ธนาคาร ดังนี้ กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงศรี, ไทยพาณิชย์, เกียรตินาคิน, ซีไอเอ็มบีไทย โดยสามารถดู คู่มือวิธีตรวจสอบว่าสมัคร NDID สำเร็จแล้วหรือไม่

   2. ขั้นตอนการขอใช้บริการยืนยันตัวตน เมื่อลูกค้าสมัคร NDID ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ต้องทำการยืนยันตัวตนผ่าน App e-Open Account (nomura ifund) ตามขั้นตอนของ Application ของธนาคารอีกครั้ง คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ (หน้า12)


   4. ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำเร็จ (ขั้นตอนที่2) ทำให้ผ่านไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

 • ให้ลูกค้าตรวจสอบว่าการกรอกข้อมูลก่อนหน้าครบถ้วนหรือไม่ เช่น กรณีเลือกอาชีพเป็น อื่นๆ และยังไม่ระบุประเภทธุรกิจ เป็นต้น โดยลูกค้าต้องกลับไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน ระบบจึงจะให้ผ่านไปทำขั้นตอนถัดไป

 •  5. ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ต้องการเปิดบัญชีอื่น ๆ เพิ่ม ต้องดำเนินการอย่างไร

 • การเปิดบัญชีเพิ่ม ยังไม่สามารถเปิดด้วยตนเองผ่านออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี

 •  6. ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีกองทุนแบบ E- open account หากต้องการซื้อกองทุนประเภท RMF/SSF กับ บลจ. ต้องทำอย่างไร

 • ทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชี Selling agent ปกติ

 •  7. ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีแบบ E- open account หากต้องการมีผู้รับมอบอำนาจต้องดำเนินการอย่างไร

 • กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการมีผู้รับมอบอำนาจ

 •  8. การยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ บล.โนมูระฯ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย

 •  9. ธนาคารที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน NDID กับธนาคารที่ใช้สำหรับอนุมัติหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ต้องเป็นธนาคารเดียวกันหรือไม่?

 • ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกัน

 •  10. การยืนยันตัวตนผ่าน NDID ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

  การยืนยันตัวตนผ่าน NDID เป็นบริการของธนาคาร ลูกค้าต้องเตรียมความพร้อมก่อนการใช้บริการ ดังนี้

  1. มีบัญชีกับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ NDID (คลิกดูชื่อธนาคาร)

  2. ลงทะเบียนสมัคร NDID กับธนาคารในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว (แนะนำ ธ.กรุงเทพ กสิกร กรุงศรีฯ สามารถสมัครได้ใน mobile application ของธนาคาร) (คลิกดูวิธีการสมัคร NDID ของแต่ละธนาคาร)

  3. มี Mobile Application ของธนาคารในอุปกรณ์ที่ใช้สมัคร (ศึกษาวิธีการใช้บริการยืนยันตัวตนของแต่ละธนาคาร)


   11. หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารเสร็จ ต้องทำอย่างไร?

 • ต้องทำการกดเข้าแอปพลิเคชั่น NOMURA iFund อีกครั้งเพื่อทำรายการต่อ

 •  12. สามารถสมัครบริการ NDID ก่อนการเปิดบัญชีกับ บล.โนมูระฯ ได้หรือไม่?

 • ได้ ควรสมัครบริการกับธนาคารให้เรียบร้อยก่อน และเมื่อถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับธนาคาร จะได้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง

 •  13. หากยืนยันตัวตนผ่านธนาคาใดธนาคารหนึ่งไม่ผ่าน สามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารอื่นได้หรือไม่?

 • สามารถทำได้ เช่น ในกรณีที่ยืนยันตัวตนผ่าน ธ.กสิกร ไม่ผ่าน สามารถเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่าน ธ.กรุงเทพ ได้
 • ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม กับบล.โนมูระ พัฒนสิน


  ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่

  Open account "คลิกที่นี่" เพื่อกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อส่งเอกสารเปิดบัญชีให้ท่าน หรือ "คลิกที่นี่" เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง*
  Open account

  กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน [ตัวอย่างการกรอกเอกสารเปิดบัญชี] นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และรอผลการอนุมัติ

  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

  Open account เมื่อได้รับเลขที่บัญชีแล้ว นำมาลงทะเบียนสร้าง username ได้ที่เมนู "ลงทะเบียนเริ่มใช้งาน"
  Open account ฝากเงินเพื่อเริ่มต้นซื้อขาย (วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย อ่านที่นี่)

  ขั้นตอนการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  Open account

  กรุณากรอกเอกสาร  บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  Open account

  กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และรอผลการอนุมัติ

  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

   
  สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต จะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการเปิดบัญชีจากท่านครบถ้วนแล้ว


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500

  ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Omnibus Account) ได้กี่บัญชี?


  ไม่กำหนด แต่หากลูกค้าประสงค์จะเปิดเพิ่ม บัญชีที่มีอยู่เดิมจะต้องมีรายการซื้อ/ขายก่อน

  ลูกค้าสามารถใช้ ATS ได้สูงสุดกี่ Bank?

  • บุคคลธรรมดา สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 3 Bank
  • นิติบุคคล สามารถใช้ ATS ได้สูงสุด 5 Bank

  ลูกค้าสามารถใช้บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินผ่านระบบ ATS แยกระหว่างบัญชีหุ้น, กองทุน, Fixed Income และ TFEX ได้หรือไม่?


  ได้ แต่ต้องระบุในเอกสารสำเนาหน้า Book Bank ว่าประสงค์จะใช้ Bank ไหนสำหรับบัญชีใด

  หากลูกค้าเป็นคนไทยทำงานในประเทศไทย แต่ได้รับเงินในสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุล บาท สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ ?


  ลูกค้าต้องระบุ ข้อมูลทางการเงิน-ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินที่ลูกค้าได้รับในเอกสารคำขอเปิดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)

  ลูกค้ามีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ทำงานต่างประเทศ เดินทางไป-กลับ เดือนละครั้ง หรืออาจจะปี ละ 2-3 ครั้ง จะสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่


  บริษัทฯ จะพิจารณาว่าสามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ขอเปิดและความเสี่ยงของลูกค้า)