Back
กิจกรรมสัมมนาประจำเดือนนี้
Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นรายตัวประเภทธุรกิจเติบโตสูง เข้าพอร์ตลงทุน"

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 สนญ. และถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ | ศุกร์ 31 พ.ค. | 13.00-15.00น.

หัวข้อ : Portfolio Clinic "คัดสรรหุ้นรายตัวประเภทธุรกิจเติบโตสูง เข้าพอร์ตลงทุน"

วิทยากร:
คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- วิเคราะห์เทคนิค
คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโนมูระเท่านั้น

seminar