Back
ขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ 02-638-xxxx สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว


เรียน ทุกท่าน

ขณะนี้ (15.10น.) หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ 02-638-xxxx สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว


_______________________________________________________________________________________________________________
ด้วยขณะนี้ (14.35น.)  หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ 02-638-xxxx ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงอาจทำให้ไม่รับความสะดวกในการติดต่อกับบริษัทฯ หรือ ใช้เวลารอนานกว่าปกติ โดยบริษัทฯได้แจ้งปัญหานี้ไปยังผู้ให้บริการแล้ว

ติดต่อเกี่ยวกับบริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อ 02-081-2500 แทนชั่วคราว

หรือ ติดต่อ Operator 02-081-2000


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

Direct Department