Back
ประกาศบริษัทฯ


วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
27/07/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ประกาศเลื่อนวันที่มีผลการปรับเปลี่ยนระบบหุ้นที่ให้บริการสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์
-
22/07/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น TLI : Marginable Securities as of 25 July 2022
-
22/07/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 25 July 2022
01/07/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 1 July 2022
01/07/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น รายชื่อหลักทรัพย์ทีปรับลดอัตรามาร์จินเริ่มต้น (UPGRADED LIST)
15/06/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น TEKA : Marginable Securities as of 15 June 2022
-
15/06/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 15 June 2022
19/05/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น PLUS : Marginable Securities as of 20 May 2022
-
19/05/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 20 May 2022
18/05/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น FTI : Marginable Securities as of 19 May 2022
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |