Back
ประกาศบริษัทฯ


วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SVH : ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด
-
21/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด
-
21/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ทำการซื้อขายผ่านบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น
-
16/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น POLY : Marginable Securities as of 16 November 2022
-
16/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 16 November 2022
08/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น KLINIQ : Marginable Securities as of 9 November 2022
-
08/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 9 November 2022
02/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น BTG : Marginable Securities as of 2 November 2022
-
02/11/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 2 November 2022
31/10/65 ประกาศอัตรามาร์จิ้น AAI : Marginable Securities as of 1 November 2022
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |