Back
ประกาศบริษัทฯ


วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
05/10/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น สรุปการปรับรายชื่อหุ้นและอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 5 ตุลาคม 2562
-
01/10/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 2 October 2020.
01/10/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น MICRO : Marginable Securities as of 2 October 2020.
-
19/08/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 18 August 2020.
19/08/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ETC Marginable Securities as of 18 August 2020.
-
06/08/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SICT : Marginable Securities as of 06 August 2020
-
05/08/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 06 August 2020
05/08/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น IIG : Marginable Securities as of 06 August 2020
-
23/07/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ATP30 : Marginable Securities as of 23 July 2020
-
23/07/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 23 July 2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |