Back
ประกาศบริษัทฯ


วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
04/12/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น SAK : Marginable Securities as of 08 December 2020
-
04/12/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities List as of 8 December 2020
02/12/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities List as of 02 December 2020
02/12/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น JR : Marginable Securities as of 02 December 2020
-
16/11/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชีเงินสด (WG)
-
13/11/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น LEO, NCAP, ESSO: Marginable Securities List as of 16 November 2020
-
13/11/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities List as of 16 November 2020
05/11/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น ประกาศเพิ่มและถอดรายชื่อหุ้นสามัญสำหรับทำรายการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) มีผล 6 พ.ย. 63
-
05/11/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 6 November 2020
29/10/63 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable Securities as of 30 October 2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |