Back
ประกาศบริษัทฯ


วันที่ หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
16/10/62 ประกาศ SET/TFEX TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
11/10/62 ประกาศ SET/TFEX SET: ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB-T1 วันที่เริ่มซื้อขาย 15 -24 ตุลาคม 2562
-
09/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 10/10/2019
09/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น AWC : Marginable Securities as of Oct 10, 2019
-
08/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น รายชื่อหุ้นที่ถูกห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว และไม่นำมาคำนวณเป็นหลักประกันในบัญชี Cash (T+2) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562
-
07/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น INSET : Marginable Securities as of Oct 8, 2019
-
07/10/62 ประกาศอัตรามาร์จิ้น Marginable securities list as of 8/10/2019
07/10/62 แจ้งเตือนการใช้สิทธิ แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน B52
-
04/10/62 e-Newsletter e-Newsletter - October 2019
-
03/10/62 แจ้งเตือนการใช้สิทธิ แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TSE
-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |