Quick Login

Announcement


Announcement

Date Topic Subject Download
02/04/2561 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
-
06/10/2560 Block Trade Block Trade: แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดดอกเบี้ย Block Trade - SSF ณ วันที่เปิดสถานะ โดยเปลี่ยนจากอัตราปัจจุบัน 5.50% เป็น ไม่คิดดอกเบี้ย
-
29/09/2560 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
-
30/06/2560 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
-
01/04/2560 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
-
16/01/2560 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
-
04/01/2560 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
-
02/11/2559 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นที่ไม่รับเป็นหุ้นอ้างอิงสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
-
02/11/2559 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงที่บริษัทอนุญาตสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
01/11/2559 Block Trade ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
-

1 | 2 |