การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนการเปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม กับบล.โนมูระ พัฒนสิน


ขั้นตอนการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่

Open account "คลิกที่นี่" เพื่อกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อส่งเอกสารเปิดบัญชีให้ท่าน หรือ "คลิกที่นี่" เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง*
Open account

กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และรอผลการอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

Open account เมื่อได้รับเลขที่บัญชีแล้ว นำมาลงทะเบียนสร้าง username ได้ที่เมนู "ลงทะเบียนเริ่มใช้งาน"
Open account ฝากเงินเพื่อเริ่มต้นซื้อขาย (วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย อ่านที่นี่)

ขั้นตอนการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

Open account

กรุณากรอกเอกสาร  บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

Open account

กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน และรอผลการอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

 
สำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต จะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการเปิดบัญชีจากท่านครบถ้วนแล้ว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500