“บัญชีมาร์จิ้น” เหมาะกับนักลงทุนประเภทใด

24 พฤษภาคม 61

“บัญชีมาร์จิ้น” เหมาะกับนักลงทุนประเภท Day trader, Active trader, Value investor, นักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากการกู้


Day trader/ Active trader:

เปิดวงเงินมาร์จิ้น และ SBL เพื่อเพิ่มวงเงินเทรดหุ้นต่อรอบได้สูงถึง 2 เท่าจากเดิม ทำให้มีโอกาสได้กำไรจากการเทรดต่อวันมากขึ้น โดยใช้มาร์จิ้นเมื่อคาดว่าหุ้นจะขึ้น และชอร์ตเซลล์เมื่อคาดว่าหุ้นจะลง

** ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หากซื้อ-ขายในวันโดยไม่เหลือหนี้คงค้าง ณ สิ้นวัน


Value investor:

เปิดวงเงินมาร์จิ้น ไว้ใช้ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี มีโอกาสเติบโตสูงได้ในจำนวนมากขึ้น หรือหากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้ต่ำ ก็อาจรอใช้มาร์จิ้นเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อหุ้นในภาวะตลาด panic จึงทำให้ได้หุ้นของกิจการที่ชอบในราคาถูกในจำนวนมากขึ้น ทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้ง capital gain และ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลที่มากขึ้น


นักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากการกู้:

ใช้มาร์จิ้นเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อหุ้นที่มีการ tender offer ได้จำนวนมากขึ้น และรอตอบรับการขายหุ้นให้กับผู้ทำที่ tender offer เพื่อรับกำไรส่วนต่างระหว่างราคาที่ประกาศรับซื้อ- ราคาซื้อ ซึ่งเป็นการลงทุนที่แทบจะปราศจากความเสี่ยง ทั้งนี้หากซื้อด้วยเงินตัวเองเพียงส่วนเดียว กำไรที่ได้อาจไม่น่าสนใจเพียงพอ