หุ้นใน SETHD น่าออมอย่างไร

21 ธันวาคม 61
หุ้นใน SETHD น่าออมอย่างไร...

“รายชื่อหุ้นใน SETHD ตลาดหลักทรัพย์จะคัดเลือกหุ้นจาก SET 100 ที่มีอัตราปันผลสะสมสูงสุด 3 ปีย้อนหลัง 30 ลำดับแรก“SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่องหุ้นใน SETHD คัดเลือกอย่างไร

หากเจาะลึกลงไปในหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้ามาคำนวณดัชนี ซึ่งจะมีการทบทวนปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index คือ เดือน มิ.ย. และ ธ.ค.  จะเห็นว่าหุ้นที่ถูกคัดเลือกนั้นคัดเลือกจากหุ้นใน  SET 100  Index ที่มีสภาพคล่อง และ อัตราเงินปันผลสะสมสูงสุด 3 ปีย้อนหลัง สูงสุด 30 ลำดับ และต้องไม่ปันผลสูงเกินไป เพราะนั่นหมายถึงว่าบริษัทฯจดทะเบียนนั้น อาจจะไม่ขยายธุรกิจอีกแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นใน SECTOR พลังงาน และ ธนาคาร ที่เป็นกลุ่ม Leader ของตลาดฯ


ผลตอบแทนรวมโดดเด่น


เมื่อดูจาก Performance ของ SETHD แบบดัชนีผลตอบแทนรวม (TRI) ที่รวมผลตอบแทนจาก สิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights) และเงินปันผล (Dividends) เข้าไปด้วย จะเห็นว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่า SET TRI ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง

สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มลงทุน แล้วยังไม่รู้ว่าจะลงทุนในหุ้นตัวไหนดี ลองเลือกหุ้นจาก SETHD หรือ ลงทุนใน ETF ที่สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง : SET High Dividend 30 เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะ

ทั้งนี้ หากสนใจออมหุ้นใน SETHD ผ่านบล.โนมูระ พัฒนสินฯ สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้บริการการลงทุนแบบ DCA พิเศษสำหรับบัญชีประเภทนี้ สามารถลงทุนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1000 บาท จำนวนหุ้นที่ได้อาจเป็น odd lot และยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ  หรือ หากใช้บัญชีซื้อขายหุ้นแบบปกติ ก็สามารถส่งคำสั่งผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus หรือ Streaming เพื่อส่งคำสั่งออมหุ้นได้เช่นกันค่ะ แต่ต้องซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าลงทุนรูปแบบใดที่เหมาะสมกับตัวเรามากกว่ากัน แล้วค่อยตัดสินใจนะคะ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ตลาดหลักทรัพย์ https://www.set.or.th/th/products/index/files/2018-10-SET-Index-Highlight-MthlyReport.pdf